جهت مشاوره سریع کلیک کنید

مواد شیمیایی صنعتی واهب VAHEB

  • هزینه باربری به عهده مشتری می باشد

V-4100

V-4100

این محصول بر پایه مقادیر مناسبی از چندین ماده آلی و معدنی می باشد که به عنوان یک عامل قوی برای کنترل خوردگی و رسوب در دیگ های بخار با فشار پایین تا متوسط که با آب هایی با هدایت الکتریکی پایین می شوند به کار می رود.

برخی از ویژگی های 4100.Vشامل موارد زیر است:

  •       تنظیم PHآب دیگ بخار
  •       جلوگیری از رسوب املاح کلسیم و منیزیم
  •       زدودن تدریجی رسوب های قدیمی
  •       کنترل سیلیس
  •       ایجاد فیلم محافظ بازدارنده خوردگی بر روی سطوح فلزی در تماس با آب
  •       حذف چربی و کف
  •       حذف اکسیژن محلول در آب
  •       کنترل خوردگی در خطوط بخار برگشت

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ

قابلیت انحلال در آب: نامحدود

دانسیته در دمای0C20: 2/1-1/1


4200.V:

این محصولبر پایه مقادیر مناسبی از چندین ماده آلی و معدنی می باشد که به عنوان یک عامل قوی برای کنترل خوردگی و رسوب در دیگ های بخار فشار پایین تا متوسط که با آب هایی که معمولی هستند و سولفات و کلراید بالایی ندارند تغذیه می شود به کار می رود. 4200.Vاز تشکیل رسوبات ناشی از سختی کل. و آهن و سیلیس و سایر رسوبات معدنی جلوگیری کرده و با ایجاد فیلم محافظ بازدارنده خوردگی نیز می باشد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع قهوه ای رنگ

قابلیت انحلال در آب: نامحدود

دانسیته در دمای0C20: 2/1-1/1


4300.V:

این محصول بر پایه مقادیر مناسبی از چندین ماده آلی و معدنی می باشد که به عنوان یک عامل قوی برای کنترل خوردگی و رسوب در دیگ های بخار فشار پایین تا متوسط که با آب های با قلیانیت بالا تغذیه می شوند به کار می رود. 4300.Vاز تشکیل رسوبات ناشی از سختی کل، آهن و سیایس و سایر رسوبات معدنی جلوگیری کرده و با ایجاد فیلم محافظ بازدارنده خوردگی نیز می باشد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع سفیدرنگ

قابلیت انحلال: نامحدود

دانسیته در دمای0C20: 2/1-1/1

نام آنتی‌اسکالانت

کاربرد

حالت فیزیکی

رنگ

مقدار انحلال در آب

4100.V

برای دیگ های بخاری که آب تغذیه آنها بدون یون می باشد

مایع

بی رنگ

نامحدود

4200.V

برای دیگ های بخاری که آب تغذیه آنها سولفات و کلرید کمی دارد

مایع

قهوه ای

نامحدود

4300.V

برای دیگ های بخاری که آب تغذیه آنها قلیانیت زیادی دارد

مایع

بی رنگ

نامحدود

4400.V

دیگ های بخار فشار پایین

مایع

قهوه ای

نامحدود

4500.V

دیگ های بخار فشار بالا

مایع

بی رنگ

نامحدود

4600.V

دیگ هایی بخاری که آب تغذیه آنها قلیانیت کمی دارد

مایع

قهوه ای

نامحدود

4700.V

صنایع غذایی و واحدهایی که بخار مستقیم مصرف می کنند

مایع

بی رنگ

نامحدود

4800.V

برای اغلب صنایع مناسب است

پودر

کرم‌رنگ

نامحدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-1100

ترکیبی اسیدی بوده که در آن بازدارنده (inhibitor) نیز برای جلوگیری از آسیب به سطوح فلزات وجود دارد. 1100.Vبرای انحلال رسوبات معدنی از سطح فلزات سخت مانند آهن، چدن و آلیاژهای آهنی استفاده می گردد و استفاده از آن برای فلزات نرم مانند آلومینیوم، مس، قلع، روی و برنج مجاز نمی باشد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع قرمزرنگ

PHمحلول: کمتر از 1

دانسیته در دمای C˚20 :15/1 –11/1

قابلیت انحلال در آب: نامحدود

درصد خلوص: 31 –28 درصد


1200.V

این ماده ترکیبی اسیدی بوده که فاقد بازدارنده (inhibitor) می باشد.1200.Vبرای شستشوی رزینها در واحدهای آبسازی مانند داروسازی به کار می رود.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ

PHمحلول: کمتر از 1

دانسیته در دمای0C20: 15/1 –11/1

قابلیت انحلال در آب: نامحدود

درصدخلوص: 31-25 درصد


 

1300.V:

این ماده ترکیبی اسیدی همراه با بازدارنده (inhibitor) جهت زدودن رسوبات سیلیسی و آهنی استفاده می شود. لازم به ذکر است به طور معمول این ماده به تنهایی قادر به رسوبزدایی نبوده و می بایست در ترکیب شیمیایی مواد رسوب زدا استفاده گردد.


 

1400.V:

این ماده ترکیبی اسیدی است که در آن بازدارنده (inhibitor) نیز برای جلوگیری از آسیب رسیدن به سطح فلزات تا دمای 0C60 به کار رفته است. 1400.Vبرای انحلال رسوبات معدنی از سطح فلزات نرم مانند آلومینیوم، مس، روی و برنج استفاده می گردد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: جامد

PHمحلول %1: 2-3/1

قابلیت انحلال در آب: حدود 20 درصد


 

1500.V:

این ماده ترکیبی اسیدی همراه با بازدارنده (inhibitor) برای جلوگیری از آسیب به سطح فلزات می باشد. 1500.Vجهت زدودن رسوبات معدنی به کار می رود. این ماده در سیستم هایی که از فلزات نرم مانند مس، روی و برنج و آلومینیوم ساخته شده اند مناسب است.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ

PHمحلول: کمتر از 2

دانسیته در دمای 0C20: 15/1-05/1


 

1600.V:

این ترکیب قلیایی پودری سفیدرنگ است که پس از عملیات رسوبزدایی، محیط اسیدی را خنثی و از خوردگی سیستم ها جلوگیری به عمل می آورد.


 

1700.V:

این ترکیب قلیایی مایعی بی رنگ است که پس از عملیات رسوب زدایی محیط اسیدی را خنثی و از خوردگی دستگاه ها جلوگیری به عمل می آورد.

 


 

V-5800

V-5800

این ماده به منظور کنترل خوردگی آلیاژهای آهنی در سیستم های مداربسته که با آب نرم تغذیه می گردند مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع زردرنگ (کمی کدر)

PHمحلول: بالاتر از 12


 

V-5900:

این ماده به منظور کنترل خوردگی آلیاژهای آهنی، مسی و آلیاژهای آن و نیز آلومینیوم و آلیاژهای آن در سیستم های مداربسته مورد استفاده قرا می گیرد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع زرد یا قرمز(کمی کدر)

PHمحلول:بالاتر از 12

 


 

V-5100

این ماده ترکیبی شیمیایی بر پایه Allorganicبوده و برای جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده، چیلرها و تمامی سیستم های خنک کننده سیکل باز که با آب با سختی متوسط یا بالا تغذیه می شوندکه تشکیل یافته از آلیاژهای آهنی هستند کاربرد دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع زرد کهربایی

PHمحلول: کمتر از 3

دانسیته در دمای0C20: 1/1-1


 

5200.V:

این ماده ترکیبی شیمیایی بر پایه Allorganicبوده و برای جلوگیری از تشکیل رسوب و خورندگی در برج های خنک کننده، چیلرها و تمامی سیستم های خنک کننده سیکل باز که با آب با سختی متوسط و یا بالا تغذیه می شوند و تشکیل یافته از آلیاژهای آهنی و مسی هستند کاربرد دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع کهربایی یا قرمز قهوه ای

PHمحلول: بالاتر از 12

دانسیته در دمای0C20: 2/1-1/1


 

5300.V:

این ماده ترکیبی شیمیایی بر پایه فسفونیت ها، فسفات ها و ترکیبات پلیمری بوده و برای جلوگیری از تشکیل رسوب و خورندگی در برج های خنک کننده، چیلرها و تمامی سیستم های خنک کننده سیکل باز که با آب با سختی متوسط یا بالا تغذیه می شوند و تشکیل یافته از آلیاژهای آهنی هستند کاربرد دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع زرد کهربایی

PHمحلول: کمتر از 3

دانسیته در دمای0C20: 1/1-1


 

5400.V

این ماده این ماده ترکیبی شیمیایی بر پایه فسفونیت ها، فسفات ها و ترکیبات پلیمری بوده و برای جلوگیری از تشکیل رسوب و خورندگی در برج های خنک کننده، چیلرها و تمامی سیستم های خنک کننده با سیکل باز که با آب با سختی متوسط یا بالا تغذیه می شوند و تشکیل یافته از آلیاژهای آهنی و مسی هستند کاربرد دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع کهربایی یا قرمز قهوه ای

PHمحلول: بالاتر از 12

دانسیته در دمای0C20: 2/1-1/1


 

5500.V:

PHآب سیستم های خنک کننده ضمن گردش در سیستم افزایش می یابد و شرایط تشکیل رسوب مستعدتر می شود5200.Vباعث کاهش و تنظیم PHآّب خنک کننده می گردد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ

قابلیت انحلال در آب: نامحدود

دانسیته در دمای0C20: 2/1-1


 

5600.V

این ماده ترکیبی شیمیایی بر پایه فسفونیت ها، پلیمرها و ترکیبات روی بوده که برای جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده که با آب نرم یا با سختی کم تا متوسط تغذیه می شوند به کار می رود. این محصول با ایجاد لایه محافظ بر روی آلیاژهای آهنی نقش موثری در جلوگیری از خوردگی بر عهده دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع زرد کهربایی روشن

PHمحلول: 8-6

دانسیته در دمای0C20: 2/1-1/1


 A-9100

این ماده شیمیایی با قدرت گندزدایی بالا در زمان کم توانایی پاک سازی توده های زیستی ایجاد شده بر روی ممبران و جلوگیری از رشد باکتری های هوازی و بی هوازی ، جلبک ها و قارچ ها را دارد به علت تجزیه سریع پس از مصرف این محصول هیچگونه اثرات زیست محیطی مخربی ندارد. همچنین این محصول قابلیت استفاده در شستشوی دوره ای ممبران ها (CIP) را نیز دارد. بسته به شرایط کارکرد دستگاه و نوع منبع آب خام در فواصل زمانی 10-5 روزه به مدت 60-30 دقیقه به میزانppm 75-25 تزریق می گردد.
مشخصات:
حالت فیزیکی: مایع بی رنگ تا کهربایی


 

V-8100

رسوب کربنات : )محلول مورد استفاده V-8100)
رسوب کربنات کلسیم به آسانی د اسید حل می شود و کربن دی اکسید ایجاد می کند . انجام واکنش را با تولید کف و حباب می توان مشاهده نمود .


روش شستشو:
1-تنظیم pH ودرجه حرارت محلول پاک کننده (دمای 35 درجه سانتی گراد )
2-بازگشت محلول پاک کننده به مدت 10 دقیقه یا تا زمانی که تغییر رنگ مشاهده نشود . هر زمان که تغییر رنگ مشاهده گردید ، استفاده از محلول را قطع کرده و محلول جدیدی را همان گونه که در مرحله دوم شرح داده ، آماده نمایید برای پاک کنندگی موثر ، pH را ثابت نگه دارید . جهت ثابت نگه داشتن pH مواد شیمیایی پاک کننده بیشتری به سیستم وارد نمایید .
3-غوطه وری ، برای سیستم های که رسوب کمی دارند ، مدت زمان لازم برای غوطه وری 1 تا 2 ساعت مناسب می باشد در سیستم هایی که رسوب سخت و زیاد دارند ، زمان غوطه وری بیشتر در نظر گرفته می شود چنین المان هایی در خارج از پرسر وسل به صورت تک به تک و در حالت عمودی باید غوطه ور شوند . pH را کنترل کنید و چنان چه لازم است آن را تنظیم نمایید با محلول پاک کننده را عوض کنید .
4-پمپ کردن با شدت جریان زیاد
5-جریان ناگهانی
6-دوباره روشن کردن


 

:V-8300

ترکیبی چندگانه از مشتقات سولفیت و شلاته کننده ها که برای زدودن اسید و هیدروکسید فلزات آهن و منگنز از روی ممبران دستگاه اسمز معکوس به کار می رود و تا حدودی نیز بر رسوبات سولفات کلسیم، باریم و استرانسیم موثر است.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ

PH محلول:6-4

دانسیته در دمای0C20: 1/1-1


 

V-8400:

به طور ویژه برای حذف رسوبات سیلیکا از روی ممبران به کار برده می شود و در حذف رسوبات معدنی نیز اثر نسبتا خوبی دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ

PHمحلول:5-3

دانسیته در دمای0C20:1/1-1


 

:V-8500

ترکیبی قلیایی که برای پاک کردن رسوبات سولفات، سیلیکا و مواد آلی از ممبران های دستگاه (R.O) و سیستم های نانوفیلتراسیون به کار می رود.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ

PHمحلول: 13-11

دانسیته در دمای0C20: 1/1-1


 

V-8600:

ترکیبی است قلیایی که هم به عنوان دترجنت ممبران و هم برای از بین بردن کلویید های معدنی، سیلیکا و مواد آلی و نیز تا حدودی رسوبات سولفات استفاده می گردد. همچنین بهترین پاک کننده جهت آلودگی های میکروبی و نیز فولینگ کلوئیدی مخلوط آلی و معدنی می باشد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ(کمی کدر)

PH محلول:13-11

دانسیته در دمای0C20: 1/1-1


 

V-8700:

ترکیبی قلیایی از شلاته کننده ها و فسفات ها بوده که به طور ویژه برای حذف رسوبات سولفاته به کار می رود و همچنین در از بین بردن مقادیر کم تا متوسط فولینگ های آلی و بیولوژیکی نقش موثری دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ( کمی کدر)

PHمحلول: 11-9

دانسیته در دمای0C20: 2/1–1


 

V-8800:

یکی از مشکلات دستگاه اسمز معکوس ایجاد آلودگی میکروبی در ممبران ها و نیز اکسیداسیون سطح آن توسط مواد اکسید کننده در خاموشی های بلند مدت است. چنانچه بنا به دلایلی دستگاه اسمز معکوس بیش از 3 روز خاموش بماند می توان از این محصول به منظور جلوگیری از رشد باکتری ها و میکرو ارگانیزم ها در ممبران های آن و نیز حفظ ان در برابر مواد اکسید کننده استفاده نمود.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ یا زرد کم رنگ

PH محلول: 6-4

دانسیته در دمای0C20: 2/1 -1

 


 

V-7500

این ماده شیمیایی جهت جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبرانهای دستگاه اسمز معکوس(R.O) و سیستم های نانوفیلتراسیون بسیار موثر است.

V-7100از تشکیل رسوبات غیرآلی به ویژه کربنات کلسیم، فسفات کلسیم و آهن نقش دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع زرد کهربایی کم رنگ

PHمحلول: کمتر از 3

دانسیته در دمای0C20:2/1-1


 

V-7200:

این ماده شیمیایی جهت جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی ممبرانهای دستگاه اسمز معکوس (R.O) و سیستم های نانوفیلتراسیون بسیار موثر است. V-7200در جلوگیری از تشکیل رسوبات غیر آلی به ویژه کربنات کلسیم، فسفات کلسیم، آهن و نیز سولفات و سیلیکای پایین تا متوسط نقش دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع زرد کم رنگ

PHمحلول: کمتر از 2

دانسیته در دمای0C20: 2/1-1


 

V-7300:

این ماده شیمیایی جهت جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی ممبرانهای دستگاه اسمز معکوس (R.O) و سیستم های نانوفیلتراسیون بسیار موثر است. V-7300در جلوگیری از تشکیل رسوبات غیرآلی به ویژه کربنات کلسیم، فسفات کلسیم و آهن و نیز سولفات و سیلیکای پایین تا متوسط نقش دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع کهربایی تا زرد

PH محلول: کمتر از 3

دانسیته در دمای0C20: 3/1-2/1


 

V-7400:

یک ماده آنتی اسکانت عمومی و موثر برای جلوگیری از تشکیل رسوب و فولینگ در کلیه سیستم های اسمز معکوس(R.O) و نانوفیلتراسیون به کار می رود. دامنه کاربرد این محصول بسیار گسترده بوده و از آن می توان در تمامی دستگاه های اسمز معکوس، آبهای خام متفاوت استفاده نمود. این محصول بازدارندگی خوبی از تشکیل رسوبات غیرآلی مانند کربنات ها، فسفات ها و سولفات ها، سیلیکا و آهن دارد.

مشخصات

حالت فیزیکی: مایع زرد کهربایی

PHمحلول: کمتر از 5

دانسیته در دمای0C20: 2/1-1/1


 

V-7500:

یک ماده آنتی اسکالانت ویژه و بسیار موثر برای جلوگیری از تشکیل رسوب و فولینگ در سیستم های اسمز معکوس(R.O) و نانوفیلتراسیون که با آب دریا تغذیه می شوند و نیز آب هایی که دارای سولفات، سیلیکا، باریم واسترانسیم بالا هستند به کار می رود. این محصول از تشکیل رسوبات غیرآلی به ویژه کربنات ها، فسفات ها، سولفات ها، سیلیکا و آهن جلوگیری می کند.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع زرد کهربایی

PHمحلول: کمتر از 4

دانسیته در دمای0C20: 3/1-1/1


 

V-7600:

یک ماده انتی اسکالانت قلیایی و بسیار موثر برای جلوگیری از تشکیل رسوب و فولینگ در سیستم های اسمز معکوس(R.O) و نانوفیلتراسیون به کار می رود. V-7600کارآیی بسیار خوبی در جلوگیری از تشکیل رسوبات غیر آلی به ویژه کربنات ها، فسفات ها، سولفات ها، سیلیکا و آهن دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع قهوه ای یا کهربایی

PHمحلول:13-10

دانسیته در دمای0C20: 2/1-1/1


لیست قیمت مواد شیمیایی صنعتی واهب VAHEB

نام محصول مشخصات قیمت مصرف کننده (ریال) تاریخ
مواد شیمیایی صنعتی واهب V-4100 ماده بازدارنده خوردگی و رسوب دیگ های بخار تماس بگیرید 1398
مواد شیمیایی صنعتی واهب V-1100 رسوب زدای مایع (دیسکیلر) رسوب زدا همراه با اینهبتور جهت شست و شوی دیگ های بخار تماس بگیرید 1398
مواد شیمیایی صنعتی واهب V-5800 کنترل خوردگی در سیستم های مدار بسته - ضد خوردگی و رسوب در سیستم های خنک کننده مدار بسته بر پایه سدیم نیتریت کنترل خوردگی تماس بگیرید 1398
مواد شیمیایی صنعتی واهب V-6300 ضد جلبک و خزه در استخر های صنعتی و برج های خنک کننده تماس بگیرید 1398
مواد شیمیایی صنعتی واهب V-6200 محلول بایوساید، ضد میکروب و باکتری بر پایه ایزوتیازلین تماس بگیرید 1398
مواد شیمیایی صنعتی واهب V-4300 اکسیژن زدای دیگ های بخار بر پایه سولفیت سدیم تماس بگیرید 1398
مواد شیمیایی صنعتی واهب V-5100 ضد رسوب و خوردگی در سیستم های خنک کننده مدار باز بر پایه زینک فسفات تماس بگیرید 1398
مواد شیمیایی صنعتی واهب V-4400 ضد جلبک و خزه در ممبران - تنظیم PH، ماده برگشتی بخار در دیگ های بخار  تماس بگیرید 1398
مواد شیمیایی صنعتی واهب V-8100 شوینده ممبران تماس بگیرید 1398
مواد شیمیایی صنعتی واهب V-7500 آنتی اسکالانت - سیستم های R.O (آب شیرین کن) تماس بگیرید 1398

 

 

برای ثبت نظر وارد اکانت کاربری خود شوید یا در سایت شهر کتاب ارومیه ثبت نام کنید.
  • logo-samandehi

درباره ما

فروشگاه اینترنتی سالم صنعت جهت راهنمایی شما جهت خرید انواع قطعات صنعتی ، عایق ها، سیستم های تصفیه، سیستم های گرمایش و سرمایش و لوازم استخر همواره آماده خدمت می باشد. محصول مورد نظر را میتوانید در محل مربوطه تحویل بگیرید.

مجموعه سالم صنعت با هدف تامین و تجهیز واحد های صنعتی، ادارات ، کارخانجات (در زمینه های آب، گاز، بخار، لوازم مشعل و ابزار دقیق) فعالیت می کند و مفتخریم که در این زمینه خدمات موثری را به اشخاص و شرکت ها ارائه نمائیم.

مجموعه سالم صنعت مفتخر است  تمامی اجناس و ملزومات مورد نیاز تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و تجهیزات آشپزخانه و شیرآلات صنعتی و خانگی مجتمع های تجاری، مسکونی، منزل و محل کار شمارا با قیمت درب کارخانه تحویل شما دهد.

 

 

«اجناس اصل و اورجینال با بهترین کیفیت و گارانتی معتبر»

«در وب سایت سالم صنعت»