جهت مشاوره سریع کلیک کنید

لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

 • هزینه باربری به عهده مشتری می باشد
 • لرزه گیر آکاردئونی دنده ای
  لرزه گیر آکاردئونی جوشی
  لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده و مهاردار

لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران

در سیستم هایی که در آنها صحبت از انتقال سیال می باشد، حرکتهای ناخواسته ای بروز می کنند که منشاء این حرکتها می تواند تغییرات دمایی ناشی از سیال یا محیط، لرزش دستگاهای موجود در سیستم اعم از پمپ، کمپرسور و ... و یا حرکتهای ناشی از عوامل خارجی از قبیل باد، زلزله، نشست سازه و ... باشد. به منظور جذب حرکتهای به وجود آمده و عدم انتقال آنها به دستگاهای موجود و خطوط لوله، از اتصالات انعطاف پذیر استفاده می شود.
تحمل درجه حرارت و فشار بالا و جذب حرکتهای محوری، جانبی و زاویه ای با در نظر گرفتن آرایش مناسب از جمله خصوصیات اتصالات آکاردئونی است که باعث کاربرد وسیع آنها در سیستمهای مختلف خطوط لوله و داکتها در صنایع مختلفی از جمله آب، نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهها، صنایع ذوب آهن، مجتمع های فولاد، سیستمهای مطبوع و ... گردیده است.

جهت استعلام موجودی و تایید قیمت ها تماس بگیرید

09372829466

کاربرد:

اتصالات آكاردئونی در خطوط لوله و داکتهای صنایع مختلف به جهت خنثی سازی اثرات نامطلوب ناشی از تغییرات ابعادی به كار می‌روند.
ذیلاً برخی از کاربردهای این اتصالات ذکر شده است:

 

موارد کاربرد اتصالات آکاردئونی

 

 • سیستم های گرمایشی و تهویه مطبوع
 • انواع نیروگاه های بخار، سیکل ترکیبی، برق آبی و هسته ای
 • پالایشگاه های نفت و گاز
 • صنایع پتروشیمی
 • صنایع فولاد
 • صنایع سیمان
 • مبدلهای حرارتی
 • صنایع چوب و کاغذ
 • خروجی اگزوز موتورهای احتراقی

انواع لرزه گیر های آکاردئونی (تنش) ارتعاشات صنعتی ایران :

 1. لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی
 2. لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی
 3. لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل
 4. لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل مهاردار
 5. لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل
 6. لرزه گیر آکاردئونی دوجداره سردنده تمام استیل مهاردار
 7. لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10
 8. لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10
 9. لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16
 10. لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16
 11. لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL150
 12. لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار CL150

 

نام مشخصات تاریخ قیمت مصرف کننده
دو جداره جوشی 1/2 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 1/2 اینچ ارتفاع جوشی 200 جمعه ۱۸ مهر 5,490,000
دو جداره جوشی 3/4 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 3/4 اینچ ارتفاع جوشی 200 جمعه ۱۸ مهر 5,600,000
دو جداره جوشی 1 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 1 اینچ ارتفاع جوشی 200 جمعه ۱۸ مهر 5,720,000
دو جداره جوشی 1/4 1 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 1/4 1 اینچ ارتفاع جوشی 195 جمعه ۱۸ مهر 6,050,000
دو جداره جوشی 1/2 1 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 1/2 1 اینچ ارتفاع جوشی 185 جمعه ۱۸ مهر 6,300,000
دو جداره جوشی 2 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 2 اینچ ارتفاع جوشی 185 جمعه ۱۸ مهر 6,530,000
دو جداره جوشی 1/2 2 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 1/2 2 اینچ ارتفاع جوشی 185 جمعه ۱۸ مهر 7,890,000
دو جداره جوشی 3 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 3 اینچ ارتفاع جوشی 210 جمعه ۱۸ مهر 8,240,000
دو جداره جوشی 4 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 4 اینچ ارتفاع جوشی 245 جمعه ۱۸ مهر 9,600,000
دو جداره جوشی 5 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 5 اینچ ارتفاع جوشی 270 جمعه ۱۸ مهر 17,490,000
دو جداره جوشی 6 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 6 اینچ ارتفاع جوشی 245 جمعه ۱۸ مهر 19,800,000
دو جداره جوشی 8 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 8 اینچ ارتفاع جوشی 340 جمعه ۱۸ مهر 31,180,000
دو جداره جوشی 10 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 10 اینچ ارتفاع جوشی 350 جمعه ۱۸ مهر 40,850,000
دو جداره جوشی 12 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی سایز 12 اینچ ارتفاع جوشی 365 جمعه ۱۸ مهر 48,890,000
یک جداره جوشی 1/2 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 1/2 اینچ ارتفاع جوشی 200 جمعه ۱۸ مهر 5,040,000
یک جداره جوشی 3/4 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 3/4 اینچ ارتفاع جوشی 200 جمعه ۱۸ مهر 5,340,000
یک جداره جوشی 1 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 1 اینچ ارتفاع جوشی 200 جمعه ۱۸ مهر 5,480,000
یک جداره جوشی 1/4 1 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 1/4 1 اینچ ارتفاع جوشی 195 جمعه ۱۸ مهر 5,640,000
یک جداره جوشی 1/2 1 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 1/2 1 اینچ ارتفاع جوشی 185 جمعه ۱۸ مهر 5,860,000
یک جداره جوشی 2 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 2 اینچ ارتفاع جوشی 185 جمعه ۱۸ مهر 6,100,000
یک جداره جوشی 1/2 2 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 1/2 2 اینچ ارتفاع جوشی 185 جمعه ۱۸ مهر 7,010,000
یک جداره جوشی 3 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 3 اینچ ارتفاع جوشی 210 جمعه ۱۸ مهر 7,360,000
یک جداره جوشی 4 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 4 اینچ ارتفاع جوشی 245 جمعه ۱۸ مهر 8,640,000
یک جداره جوشی 5 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 5 اینچ ارتفاع جوشی 270 جمعه ۱۸ مهر 16,940,000
یک جداره جوشی 6 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 6 اینچ ارتفاع جوشی 245 جمعه ۱۸ مهر 19,250,000
یک جداره جوشی 8 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 8 اینچ ارتفاع جوشی 340 جمعه ۱۸ مهر 27,910,000
یک جداره جوشی 10 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 10 اینچ ارتفاع جوشی 350 جمعه ۱۸ مهر 36,930,000
یک جداره جوشی 12 لرزه گیر آکاردئونی یک جداره جوشی سایز 12 اینچ ارتفاع جوشی 365 جمعه ۱۸ مهر 44,090,000
دو جداره جوشی مهاردار 1/2 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار جوشی سایز 1/2 اینچ ارتفاع جوشی 200 جمعه ۱۸ مهر 7,430,000
دو جداره جوشی مهاردار 3/4 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار جوشی سایز 3/4 اینچ ارتفاع جوشی 200 جمعه ۱۸ مهر 7,500,000
دو جداره جوشی مهاردار 1 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار جوشی سایز 1 اینچ ارتفاع جوشی 200 جمعه ۱۸ مهر 7,690,000
دو جداره جوشی مهاردار 1/4 1 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار جوشی سایز 1/4 1 اینچ ارتفاع جوشی 195 جمعه ۱۸ مهر 7,910,000
دو جداره جوشی مهاردار 1/2 1 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار جوشی سایز 1/2 1 اینچ ارتفاع جوشی 185 جمعه ۱۸ مهر 8,130,000
دو جداره جوشی مهاردار 2 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار جوشی سایز 2 اینچ ارتفاع جوشی 185 جمعه ۱۸ مهر 8,360,000
دو جداره جوشی مهاردار 1/2 2 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار جوشی سایز 1/2 2 اینچ ارتفاع جوشی 185 جمعه ۱۸ مهر 9,720,000
دو جداره جوشی مهاردار 3 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار جوشی سایز 3 اینچ ارتفاع جوشی 210 جمعه ۱۸ مهر 10,470,000
دو جداره جوشی مهاردار 4 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار جوشی سایز 4 اینچ ارتفاع جوشی 245 جمعه ۱۸ مهر 12,580,000
دو جداره جوشی مهاردار 5 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار جوشی سایز 5 اینچ ارتفاع جوشی 270 جمعه ۱۸ مهر 19,050,000
دو جداره جوشی مهاردار 6 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار جوشی سایز 6 اینچ ارتفاع جوشی 245 جمعه ۱۸ مهر 21,470,000
دو جداره جوشی مهاردار 8 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار جوشی سایز 8 اینچ ارتفاع جوشی 340 جمعه ۱۸ مهر 40,870,000
دو جداره جوشی مهاردار 10 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار جوشی سایز 10 اینچ ارتفاع جوشی 350 جمعه ۱۸ مهر 51,840,000
دو جداره جوشی مهاردار 12 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار جوشی سایز 12 اینچ ارتفاع جوشی 365 جمعه ۱۸ مهر 60,100,000
جوشی تمام استیل 1/2 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 1/2 اینچ ارتفاع جوشی 200 جمعه ۱۸ مهر 7,870,000
جوشی تمام استیل 3/4 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 3/4 اینچ ارتفاع جوشی 200 جمعه ۱۸ مهر 8,080,000
جوشی تمام استیل 1 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 1 اینچ ارتفاع جوشی 200 جمعه ۱۸ مهر 8,200,000
جوشی تمام استیل 1/4 1 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 1/4 1 اینچ ارتفاع جوشی 195 جمعه ۱۸ مهر 8,420,000
جوشی تمام استیل 1/2 1 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 1/2 1 اینچ ارتفاع جوشی 185 جمعه ۱۸ مهر 8,640,000
جوشی تمام استیل 2 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 2 اینچ ارتفاع جوشی 185 جمعه ۱۸ مهر 9,160,000
جوشی تمام استیل 1/2 2 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 1/2 2 اینچ ارتفاع جوشی 185 جمعه ۱۸ مهر 10,700,000
جوشی تمام استیل 3 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 3 اینچ ارتفاع جوشی 210 جمعه ۱۸ مهر 11,960,000
جوشی تمام استیل 4 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 4 اینچ ارتفاع جوشی 245 جمعه ۱۸ مهر 15,440,000
جوشی تمام استیل 5 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 5 اینچ ارتفاع جوشی 270 جمعه ۱۸ مهر 20,060,000
جوشی تمام استیل 6 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 6 اینچ ارتفاع جوشی 245 جمعه ۱۸ مهر 23,650,000
جوشی تمام استیل 8 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 8 اینچ ارتفاع جوشی 340 جمعه ۱۸ مهر 45,100,000
جوشی تمام استیل 10 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 10 اینچ ارتفاع جوشی 350 جمعه ۱۸ مهر 65,160,000
جوشی تمام استیل 12 لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل سایز 12 اینچ ارتفاع جوشی 365 جمعه ۱۸ مهر 85,030,000
دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار 1/2 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار سایز 1/2 اینچ ارتفاع جوشی 200 جمعه ۱۸ مهر 9,630,000
دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار 3/4 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار سایز 3/4 اینچ ارتفاع جوشی 200 جمعه ۱۸ مهر 9,790,000
دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار 1 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار سایز 1 اینچ ارتفاع جوشی 200 جمعه ۱۸ مهر 10,180,000
دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار 1/4 1 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار سایز 1/4 1 اینچ ارتفاع جوشی 195 جمعه ۱۸ مهر 10,400,000
دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار 1/2 1 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار سایز 1/2 1 اینچ ارتفاع جوشی 185 جمعه ۱۸ مهر 10,650,000
دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار 2 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار سایز 2 اینچ ارتفاع جوشی 185 جمعه ۱۸ مهر 11,180,000
دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار 1/2 2 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار سایز 1/2 2 اینچ ارتفاع جوشی 185 جمعه ۱۸ مهر 12,720,000
دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار 3 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار سایز 3 اینچ ارتفاع جوشی 210 جمعه ۱۸ مهر 14,030,000
دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار 4 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار سایز 4 اینچ ارتفاع جوشی 245 جمعه ۱۸ مهر 19,620,000
دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار 5 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار سایز 5 اینچ ارتفاع جوشی 270 جمعه ۱۸ مهر 26,000,000
دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار 6 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار سایز 6 اینچ ارتفاع جوشی 245 جمعه ۱۸ مهر 29,590,000
دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار 8 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار سایز 8 اینچ ارتفاع جوشی 340 جمعه ۱۸ مهر 53,350,000
دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار 10 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار سایز 10 اینچ ارتفاع جوشی 350 جمعه ۱۸ مهر 75,170,000
دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار 12 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی تمام استیل مهاردار سایز 12 اینچ ارتفاع جوشی 365 جمعه ۱۸ مهر 95,040,000
سردنده تمام استیل 1/2 لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل سایز 1/2 اینچ ارتفاع جوشی 200 جمعه ۱۸ مهر 14,030,000
سردنده تمام استیل 3/4 لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل سایز 3/4 اینچ ارتفاع جوشی 200 جمعه ۱۸ مهر 14,250,000
سردنده تمام استیل 1 لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل سایز 1 اینچ ارتفاع جوشی 200 جمعه ۱۸ مهر 14,400,000
سردنده تمام استیل 1/4 1 لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل سایز 1/4 1 اینچ ارتفاع جوشی 195 جمعه ۱۸ مهر 14,620,000
سردنده تمام استیل 1/2 1 لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل سایز 1/2 1 اینچ ارتفاع جوشی 185 جمعه ۱۸ مهر 15,880,000
سردنده تمام استیل 2 لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل سایز 2 اینچ ارتفاع جوشی 185 جمعه ۱۸ مهر 16,920,000
سردنده تمام استیل 1/2 2 لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل سایز 1/2 2 اینچ ارتفاع جوشی 185 جمعه ۱۸ مهر 18,080,000
دو جداره سردنده تمام استیل مهاردار 1/2 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره سردنده تمام استیل مهاردار سایز 1/2 اینچ ارتفاع جوشی 200 جمعه ۱۸ مهر 15,360,000
دو جداره سردنده تمام استیل مهاردار 3/4 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره سردنده تمام استیل مهاردار سایز 3/4 اینچ ارتفاع جوشی 200 جمعه ۱۸ مهر 15,580,000
دو جداره سردنده تمام استیل مهاردار 1 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره سردنده تمام استیل مهاردار سایز 1 اینچ ارتفاع جوشی 200 جمعه ۱۸ مهر 15,730,000
دو جداره سردنده تمام استیل مهاردار 1/4 1 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره سردنده تمام استیل مهاردار سایز 1/4 1 اینچ ارتفاع جوشی 195 جمعه ۱۸ مهر 15,950,000
دو جداره سردنده تمام استیل مهاردار 1/2 1 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره سردنده تمام استیل مهاردار سایز 1/2 1 اینچ ارتفاع جوشی 185 جمعه ۱۸ مهر 17,210,000
دو جداره سردنده تمام استیل مهاردار 2 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره سردنده تمام استیل مهاردار سایز 2 اینچ ارتفاع جوشی 185 جمعه ۱۸ مهر 18,250,000
دو جداره سردنده تمام استیل مهاردار 1/2 2 لرزه گیر آکاردئونی دو جداره سردنده تمام استیل مهاردار سایز 1/2 2 اینچ ارتفاع جوشی 185 جمعه ۱۸ مهر 19,410,000
فلنج دار ساده PN10 1/2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 1/2 اینچ ارتفاع فلنجی 200 جمعه ۱۸ مهر 8,640,000
فلنج دار ساده PN10 3/4 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 3/4 اینچ ارتفاع فلنجی 200 جمعه ۱۸ مهر 9,080,000
فلنج دار ساده PN10 1 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 1 اینچ ارتفاع فلنجی 200 جمعه ۱۸ مهر 9,410,000
فلنج دار ساده PN10 1 1/4 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 1/4 1 اینچ ارتفاع فلنجی 180 جمعه ۱۸ مهر 9,960,000
فلنج دار ساده PN10 1 1/2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 1/2 1 اینچ ارتفاع فلنجی 180 جمعه ۱۸ مهر 10,500,000
فلنج دار ساده PN10 2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 2 اینچ ارتفاع فلنجی 190 جمعه ۱۸ مهر 12,940,000
فلنج دار ساده PN10 2 1/2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 1/2 2 اینچ ارتفاع فلنجی 190 جمعه ۱۸ مهر 15,390,000
فلنج دار ساده PN10 3 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 3 اینچ ارتفاع فلنجی 220 جمعه ۱۸ مهر 16,580,000
فلنج دار ساده PN10 4 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 4 اینچ ارتفاع فلنجی 245 جمعه ۱۸ مهر 18,120,000
فلنج دار ساده PN10 5 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 5 اینچ ارتفاع فلنجی 275 جمعه ۱۸ مهر 24,590,000
فلنج دار ساده PN10 6 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 6 اینچ ارتفاع فلنجی 250 جمعه ۱۸ مهر 29,990,000
فلنج دار ساده PN10 8 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 8 اینچ ارتفاع فلنجی 335 جمعه ۱۸ مهر 47,180,000
فلنج دار ساده PN10 10 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 10 اینچ ارتفاع فلنجی 350 جمعه ۱۸ مهر 60,310,000
فلنج دار ساده PN10 12 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN10 سایز 12 اینچ ارتفاع فلنجی 365 جمعه ۱۸ مهر 77,800,000
فلنج دار مهاردار PN10 1/2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 1/2 اینچ ارتفاع فلنجی 200 جمعه ۱۸ مهر 10,730,000
فلنج دار مهاردار PN10 3/4 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 3/4 اینچ ارتفاع فلنجی 200 جمعه ۱۸ مهر 11,060,000
فلنج دار مهاردار PN10 1 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 1 اینچ ارتفاع فلنجی 200 جمعه ۱۸ مهر 11,500,000
فلنج دار مهاردار PN10 1 1/4 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 1/4 1 اینچ ارتفاع فلنجی 180 جمعه ۱۸ مهر 11,880,000
فلنج دار مهاردار PN10 1 1/2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 1/2 1 اینچ ارتفاع فلنجی 180 جمعه ۱۸ مهر 12,340,000
فلنج دار مهاردار PN10 2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 2 اینچ ارتفاع فلنجی 190 جمعه ۱۸ مهر 14,780,000
فلنج دار مهاردار PN10 2 1/2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 1/2 2 اینچ ارتفاع فلنجی 190 جمعه ۱۸ مهر 17,220,000
فلنج دار مهاردار PN10 3 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 3 اینچ ارتفاع فلنجی 220 جمعه ۱۸ مهر 18,480,000
فلنج دار مهاردار PN10 4 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 4 اینچ ارتفاع فلنجی 245 جمعه ۱۸ مهر 21,970,000
فلنج دار مهاردار PN10 5 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 5 اینچ ارتفاع فلنجی 275 جمعه ۱۸ مهر 30,400,000
فلنج دار مهاردار PN10 6 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 6 اینچ ارتفاع فلنجی 250 جمعه ۱۸ مهر 35,800,000
فلنج دار مهاردار PN10 8 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 8 اینچ ارتفاع فلنجی 335 جمعه ۱۸ مهر 55,350,000
فلنج دار مهاردار PN10 10 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 10 اینچ ارتفاع فلنجی 350 جمعه ۱۸ مهر 69,340,000
فلنج دار مهاردار PN10 12 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN10 سایز 12 اینچ ارتفاع فلنجی 365 جمعه ۱۸ مهر 86,820,000
فلنج دار ساده PN16 1/2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 1/2 اینچ ارتفاع فلنجی 200 جمعه ۱۸ مهر 8,640,000
فلنج دار ساده PN16 3/4 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 3/4 اینچ ارتفاع فلنجی 200 جمعه ۱۸ مهر 9,080,000
فلنج دار ساده PN16 1 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 1 اینچ ارتفاع فلنجی 200 جمعه ۱۸ مهر 9,410,000
فلنج دار ساده PN16 1 1/4 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 1/4 1 اینچ ارتفاع فلنجی 180 جمعه ۱۸ مهر 9,960,000
فلنج دار ساده PN16 1 1/2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 1/2 1 اینچ ارتفاع فلنجی 180 جمعه ۱۸ مهر 10,500,000
فلنج دار ساده PN16 2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 2 اینچ ارتفاع فلنجی 190 جمعه ۱۸ مهر 12,940,000
فلنج دار ساده PN16 2 1/2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 1/2 2 اینچ ارتفاع فلنجی 190 جمعه ۱۸ مهر 15,390,000
فلنج دار ساده PN16 3 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 3 اینچ ارتفاع فلنجی 220 جمعه ۱۸ مهر 16,580,000
فلنج دار ساده PN16 4 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 4 اینچ ارتفاع فلنجی 245 جمعه ۱۸ مهر 18,120,000
فلنج دار ساده PN16 5 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 5 اینچ ارتفاع فلنجی 275 جمعه ۱۸ مهر 24,590,000
فلنج دار ساده PN16 6 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 6 اینچ ارتفاع فلنجی 250 جمعه ۱۸ مهر 29,990,000
فلنج دار ساده PN16 8 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 8 اینچ ارتفاع فلنجی 335 جمعه ۱۸ مهر 54,440,000
فلنج دار ساده PN16 10 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 10 اینچ ارتفاع فلنجی 350 جمعه ۱۸ مهر 71,200,000
فلنج دار ساده PN16 12 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده PN16 سایز 12 اینچ ارتفاع فلنجی 365 جمعه ۱۸ مهر 92,320,000
فلنج دار مهاردار PN16 1/2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 1/2 اینچ ارتفاع فلنجی 200 جمعه ۱۸ مهر 10,730,000
فلنج دار مهاردار PN16 3/4 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 3/4 اینچ ارتفاع فلنجی 200 جمعه ۱۸ مهر 11,060,000
فلنج دار مهاردار PN16 1 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 1 اینچ ارتفاع فلنجی 200 جمعه ۱۸ مهر 11,500,000
فلنج دار مهاردار PN16 1 1/4 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 1/4 1 اینچ ارتفاع فلنجی 180 جمعه ۱۸ مهر 11,880,000
فلنج دار مهاردار PN161 1/2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 1/2 1 اینچ ارتفاع فلنجی 180 جمعه ۱۸ مهر 12,340,000
فلنج دار مهاردار PN16 2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 2 اینچ ارتفاع فلنجی 190 جمعه ۱۸ مهر 14,780,000
فلنج دار مهاردار PN16 2 1/2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 1/2 2 اینچ ارتفاع فلنجی 190 جمعه ۱۸ مهر 17,220,000
فلنج دار مهاردار PN16 3 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 3 اینچ ارتفاع فلنجی 220 جمعه ۱۸ مهر 18,480,000
فلنج دار مهاردار PN16 4 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 4 اینچ ارتفاع فلنجی 245 جمعه ۱۸ مهر 21,970,000
فلنج دار مهاردار PN16 5 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 5 اینچ ارتفاع فلنجی 275 جمعه ۱۸ مهر 30,400,000
فلنج دار مهاردار PN16 6 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 6 اینچ ارتفاع فلنجی 250 جمعه ۱۸ مهر 35,800,000
فلنج دار مهاردار PN16 8 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 8 اینچ ارتفاع فلنجی 335 جمعه ۱۸ مهر 65,580,000
فلنج دار مهاردار PN16 10 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 10 اینچ ارتفاع فلنجی 350 جمعه ۱۸ مهر 80,230,000
فلنج دار مهاردار PN16 12 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار PN16 سایز 12 اینچ ارتفاع فلنجی 365 جمعه ۱۸ مهر 101,340,000
فلنج دار ساده CL150 1/2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL150 سایز 1/2 اینچ ارتفاع فلنجی 200 جمعه ۱۸ مهر 8,640,000
فلنج دار ساده CL150 3/4 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL150 سایز 3/4 اینچ ارتفاع فلنجی 200 جمعه ۱۸ مهر 9,080,000
فلنج دار ساده CL150 1 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL150 سایز 1 اینچ ارتفاع فلنجی 200 جمعه ۱۸ مهر 9,410,000
فلنج دار ساده CL150 1 1/4 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL150 سایز 1/4 1 اینچ ارتفاع فلنجی 180 جمعه ۱۸ مهر 9,960,000
فلنج دار ساده CL150 1 1/2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL150 سایز 1/2 1 اینچ ارتفاع فلنجی 180 جمعه ۱۸ مهر 10,500,000
فلنج دار ساده CL150 2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL150 سایز 2 اینچ ارتفاع فلنجی 190 جمعه ۱۸ مهر 14,760,000
فلنج دار ساده CL150 2 1/2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL150 سایز 1/2 2 اینچ ارتفاع فلنجی 190 جمعه ۱۸ مهر 17,510,000
فلنج دار ساده CL150 3 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL150 سایز 3 اینچ ارتفاع فلنجی 220 جمعه ۱۸ مهر 20,210,000
فلنج دار ساده CL150 4 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL150 سایز 4 اینچ ارتفاع فلنجی 245 جمعه ۱۸ مهر 24,660,000
فلنج دار ساده CL150 5 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL150 سایز 5 اینچ ارتفاع فلنجی 275 جمعه ۱۸ مهر 33,300,000
فلنج دار ساده CL150 6 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL150 سایز 6 اینچ ارتفاع فلنجی 250 جمعه ۱۸ مهر 39,070,000
فلنج دار ساده CL150 8 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL150 سایز 8 اینچ ارتفاع فلنجی 335 جمعه ۱۸ مهر 68,960,000
فلنج دار ساده CL150 10 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL150 سایز 10 اینچ ارتفاع فلنجی 350 جمعه ۱۸ مهر 96,610,000
فلنج دار ساده CL150 12 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده CL150 سایز 12 اینچ ارتفاع فلنجی 365 جمعه ۱۸ مهر 121,360,000
فلنج دار مهاردار CL150 1/2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار CL150 سایز 1/2 اینچ ارتفاع فلنجی 200 جمعه ۱۸ مهر 10,730,000
فلنج دار مهاردار CL150 3/4 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار CL150 سایز 3/4 اینچ ارتفاع فلنجی 200 جمعه ۱۸ مهر 11,060,000
فلنج دار مهاردار CL150 1 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار CL150 سایز 1 اینچ ارتفاع فلنجی 200 جمعه ۱۸ مهر 11,500,000
فلنج دار مهاردار CL150 1 1/4 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار CL150 سایز 1/4 1 اینچ ارتفاع فلنجی 180 جمعه ۱۸ مهر 11,880,000
فلنج دار مهاردار CL1501 1/2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار CL150 سایز 1/2 1 اینچ ارتفاع فلنجی 180 جمعه ۱۸ مهر 12,340,000
فلنج دار مهاردار CL150 2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار CL150 سایز 2 اینچ ارتفاع فلنجی 190 جمعه ۱۸ مهر 16,590,000
فلنج دار مهاردار CL150 2 1/2 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار CL150 سایز 1/2 2 اینچ ارتفاع فلنجی 190 جمعه ۱۸ مهر 19,340,000
فلنج دار مهاردار CL150 3 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار CL150 سایز 3 اینچ ارتفاع فلنجی 220 جمعه ۱۸ مهر 22,110,000
فلنج دار مهاردار CL150 4 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار CL150 سایز 4 اینچ ارتفاع فلنجی 245 جمعه ۱۸ مهر 28,510,000
فلنج دار مهاردار CL150 5 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار CL150 سایز 5 اینچ ارتفاع فلنجی 275 جمعه ۱۸ مهر 39,110,000
فلنج دار مهاردار CL150 6 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار CL150 سایز 6 اینچ ارتفاع فلنجی 250 جمعه ۱۸ مهر 44,870,000
فلنج دار مهاردار CL150 8 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار CL150 سایز 8 اینچ ارتفاع فلنجی 335 جمعه ۱۸ مهر 77,130,000
فلنج دار مهاردار CL150 10 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار CL150 سایز 10 اینچ ارتفاع فلنجی 350 جمعه ۱۸ مهر 105,640,000
فلنج دار مهاردار CL150 12 لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار مهاردار CL150 سایز 12 اینچ ارتفاع فلنجی 365 جمعه ۱۸ مهر 130,380,000

جهت استعلام موجودی و تایید قیمت ها تماس بگیرید

لیست فوق دارای درصد تخفیف می باشد

برای ثبت نظر وارد اکانت کاربری خود شوید یا در سایت شهر کتاب ارومیه ثبت نام کنید.
 • logo-samandehi

درباره ما

فروشگاه اینترنتی سالم صنعت جهت راهنمایی شما جهت خرید انواع قطعات صنعتی ، عایق ها، سیستم های تصفیه، سیستم های گرمایش و سرمایش و لوازم استخر همواره آماده خدمت می باشد. محصول مورد نظر را میتوانید در محل مربوطه تحویل بگیرید.

مجموعه سالم صنعت با هدف تامین و تجهیز واحد های صنعتی، ادارات ، کارخانجات (در زمینه های آب، گاز، بخار، لوازم مشعل و ابزار دقیق) فعالیت می کند و مفتخریم که در این زمینه خدمات موثری را به اشخاص و شرکت ها ارائه نمائیم.

مجموعه سالم صنعت مفتخر است  تمامی اجناس و ملزومات مورد نیاز تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و تجهیزات آشپزخانه و شیرآلات صنعتی و خانگی مجتمع های تجاری، مسکونی، منزل و محل کار شمارا با قیمت درب کارخانه تحویل شما دهد.

 

 

«اجناس اصل و اورجینال با بهترین کیفیت و گارانتی معتبر»

«در وب سایت سالم صنعت»