جهت مشاوره سریع کلیک کنید

فیلتر شنی آی ام ال IML

  • هزینه باربری به عهده مشتری می باشد

لیست قیمت فیلتر شنی آی ام ال IML

 

 

نام محصول مشخصات قیمت مصرف کننده تاریخ
فیلتر شنی IML مدل Viena-FIVI 127 _ تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Viena-FIVI106 _ تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Lisboa Top-FT950 جنس بدنه فایبرگلاس با پوشش رزین پلی استر - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده تا حداکثر حجم 240 متر مکعب -  دارای اتصالات با سایز 1/2 1 تا 2 اینچ - مناسب برای استفاده در استخرهای روباز تا حداکثر حجم 120 متر مکعب تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Lisboa Top-FT900 جنس بدنه فایبرگلاس با پوشش رزین پلی استر - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده تا حداکثر حجم 240 متر مکعب -  دارای اتصالات با سایز 1/2 1 تا 2 اینچ - مناسب برای استفاده در استخرهای روباز تا حداکثر حجم 120 متر مکعب تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Lisboa Top-FT800 جنس بدنه فایبرگلاس با پوشش رزین پلی استر - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده تا حداکثر حجم 240 متر مکعب -  دارای اتصالات با سایز 1/2 1 تا 2 اینچ - مناسب برای استفاده در استخرهای روباز تا حداکثر حجم 120 متر مکعب تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Lisboa Top-FT750 جنس بدنه فایبرگلاس با پوشش رزین پلی استر - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده تا حداکثر حجم 240 متر مکعب -  دارای اتصالات با سایز 1/2 1 تا 2 اینچ - مناسب برای استفاده در استخرهای روباز تا حداکثر حجم 120 متر مکعب تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Lisboa Top-FT680 جنس بدنه فایبرگلاس با پوشش رزین پلی استر - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده تا حداکثر حجم 240 متر مکعب -  دارای اتصالات با سایز 1/2 1 تا 2 اینچ - مناسب برای استفاده در استخرهای روباز تا حداکثر حجم 120 متر مکعب تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Lisboa Top-FT650 جنس بدنه فایبرگلاس با پوشش رزین پلی استر - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده تا حداکثر حجم 240 متر مکعب -  دارای اتصالات با سایز 1/2 1 تا 2 اینچ - مناسب برای استفاده در استخرهای روباز تا حداکثر حجم 120 متر مکعب تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Lisboa Top-FT600 جنس بدنه فایبرگلاس با پوشش رزین پلی استر - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده تا حداکثر حجم 240 متر مکعب -  دارای اتصالات با سایز 1/2 1 تا 2 اینچ - مناسب برای استفاده در استخرهای روباز تا حداکثر حجم 120 متر مکعب تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Lisboa Top-FT550 جنس بدنه فایبرگلاس با پوشش رزین پلی استر - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده تا حداکثر حجم 240 متر مکعب -  دارای اتصالات با سایز 1/2 1 تا 2 اینچ - مناسب برای استفاده در استخرهای روباز تا حداکثر حجم 120 متر مکعب تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Lisboa Top-FT500 جنس بدنه فایبرگلاس با پوشش رزین پلی استر - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده تا حداکثر حجم 240 متر مکعب -  دارای اتصالات با سایز 1/2 1 تا 2 اینچ - مناسب برای استفاده در استخرهای روباز تا حداکثر حجم 120 متر مکعب تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Lisboa Top-FT450 جنس بدنه فایبرگلاس با پوشش رزین پلی استر - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده تا حداکثر حجم 240 متر مکعب -  دارای اتصالات با سایز 1/2 1 تا 2 اینچ - مناسب برای استفاده در استخرهای روباز تا حداکثر حجم 120 متر مکعب تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Lisboa Top-FT350 جنس بدنه فایبرگلاس با پوشش رزین پلی استر - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده تا حداکثر حجم 240 متر مکعب -  دارای اتصالات با سایز 1/2 1 تا 2 اینچ - مناسب برای استفاده در استخرهای روباز تا حداکثر حجم 120 متر مکعب تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Lisboa-FT550 جنس بدنه فایبرگلاس با پوشش رزین پلی استر - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده تا حداکثر حجم 240 متر مکعب -  دارای اتصالات با سایز 1/2 1 تا 2 اینچ - مناسب برای استفاده در استخرهای روباز تا حداکثر حجم 120 متر مکعب تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Lisboa-FT500 جنس بدنه فایبرگلاس با پوشش رزین پلی استر - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده تا حداکثر حجم 240 متر مکعب -  دارای اتصالات با سایز 1/2 1 تا 2 اینچ - مناسب برای استفاده در استخرهای روباز تا حداکثر حجم 120 متر مکعب تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Lisboa-FT450 جنس بدنه فایبرگلاس با پوشش رزین پلی استر - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده تا حداکثر حجم 240 متر مکعب -  دارای اتصالات با سایز 1/2 1 تا 2 اینچ - مناسب برای استفاده در استخرهای روباز تا حداکثر حجم 120 متر مکعب تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Lisboa-FT350 جنس بدنه فایبرگلاس با پوشش رزین پلی استر - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده تا حداکثر حجم 240 متر مکعب -  دارای اتصالات با سایز 1/2 1 تا 2 اینچ - مناسب برای استفاده در استخرهای روباز تا حداکثر حجم 120 متر مکعب تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Roma-MEC600VL جنس فایبرگلاس پلی پرواتیلن فشار قوی مقاوم در برابر رطوبت و دمای بالا - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده با حداکثر حجم 112 متر مکعب -  ضد زنگ و ضد خوردگی - سیلیس مورد نیاز : 40 تا 120 کیلوگرم - سایز اتصالات : 1/2 1 اینچ تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Roma-MEC500VL جنس فایبرگلاس پلی پرواتیلن فشار قوی مقاوم در برابر رطوبت و دمای بالا - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده با حداکثر حجم 112 متر مکعب -  ضد زنگ و ضد خوردگی - سیلیس مورد نیاز : 40 تا 120 کیلوگرم - سایز اتصالات : 1/2 1 اینچ تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Roma-MEC450VL جنس فایبرگلاس پلی پرواتیلن فشار قوی مقاوم در برابر رطوبت و دمای بالا - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده با حداکثر حجم 112 متر مکعب -  ضد زنگ و ضد خوردگی - سیلیس مورد نیاز : 40 تا 120 کیلوگرم - سایز اتصالات : 1/2 1 اینچ تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Roma-MEC400VL جنس فایبرگلاس پلی پرواتیلن فشار قوی مقاوم در برابر رطوبت و دمای بالا - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده با حداکثر حجم 112 متر مکعب -  ضد زنگ و ضد خوردگی - سیلیس مورد نیاز : 40 تا 120 کیلوگرم - سایز اتصالات : 1/2 1 اینچ تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Roma-MEC600VT جنس فایبرگلاس پلی پرواتیلن فشار قوی مقاوم در برابر رطوبت و دمای بالا - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده با حداکثر حجم 112 متر مکعب -  ضد زنگ و ضد خوردگی - سیلیس مورد نیاز : 40 تا 120 کیلوگرم - سایز اتصالات : 1/2 1 اینچ تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Roma-MEC500VT جنس فایبرگلاس پلی پرواتیلن فشار قوی مقاوم در برابر رطوبت و دمای بالا - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده با حداکثر حجم 112 متر مکعب -  ضد زنگ و ضد خوردگی - سیلیس مورد نیاز : 40 تا 120 کیلوگرم - سایز اتصالات : 1/2 1 اینچ تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Roma-FEC600VL جنس فایبرگلاس پلی پرواتیلن فشار قوی مقاوم در برابر رطوبت و دمای بالا - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده با حداکثر حجم 112 متر مکعب -  ضد زنگ و ضد خوردگی - سیلیس مورد نیاز : 40 تا 120 کیلوگرم - سایز اتصالات : 1/2 1 اینچ تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Roma-FEC500VL جنس فایبرگلاس پلی پرواتیلن فشار قوی مقاوم در برابر رطوبت و دمای بالا - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده با حداکثر حجم 112 متر مکعب -  ضد زنگ و ضد خوردگی - سیلیس مورد نیاز : 40 تا 120 کیلوگرم - سایز اتصالات : 1/2 1 اینچ تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Roma-FEC450VL جنس فایبرگلاس پلی پرواتیلن فشار قوی مقاوم در برابر رطوبت و دمای بالا - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده با حداکثر حجم 112 متر مکعب -  ضد زنگ و ضد خوردگی - سیلیس مورد نیاز : 40 تا 120 کیلوگرم - سایز اتصالات : 1/2 1 اینچ تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Roma-FEC400VL جنس فایبرگلاس پلی پرواتیلن فشار قوی مقاوم در برابر رطوبت و دمای بالا - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده با حداکثر حجم 112 متر مکعب -  ضد زنگ و ضد خوردگی - سیلیس مورد نیاز : 40 تا 120 کیلوگرم - سایز اتصالات : 1/2 1 اینچ تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Roma-FEC450VT جنس فایبرگلاس پلی پرواتیلن فشار قوی مقاوم در برابر رطوبت و دمای بالا - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده با حداکثر حجم 112 متر مکعب -  ضد زنگ و ضد خوردگی - سیلیس مورد نیاز : 40 تا 120 کیلوگرم - سایز اتصالات : 1/2 1 اینچ تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Roma-FEC400VT  فیلترهای شنی از جنس فایبرگلاس پلی پرو اتیلن - سایز لوله "1/2 1 -  در 2 ظرفیت تصفیه 6 و 8 متر مکعب در ساعت - جهت تصفیه استخر تا حجم 40 مترمکعب -  تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Lisboa-FV950  جنس بدنه فایبرگلاس با پوشش رزین پلی استر - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده تا حداکثر حجم 240 متر مکعب -  دارای اتصالات با سایز 1/2 1 تا 2 اینچ - مناسب برای استفاده در استخرهای روباز تا حداکثر حجم 120 متر مکعب تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Lisboa-FT800  جنس بدنه فایبرگلاس با پوشش رزین پلی استر - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده تا حداکثر حجم 240 متر مکعب -  دارای اتصالات با سایز 1/2 1 تا 2 اینچ - مناسب برای استفاده در استخرهای روباز تا حداکثر حجم 120 متر مکعب تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Lisboa-FT750  جنس بدنه فایبرگلاس با پوشش رزین پلی استر - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده تا حداکثر حجم 240 متر مکعب -  دارای اتصالات با سایز 1/2 1 تا 2 اینچ - مناسب برای استفاده در استخرهای روباز تا حداکثر حجم 120 متر مکعب تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Lisboa-FT650  جنس بدنه فایبرگلاس با پوشش رزین پلی استر - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده تا حداکثر حجم 240 متر مکعب -  دارای اتصالات با سایز 1/2 1 تا 2 اینچ - مناسب برای استفاده در استخرهای روباز تا حداکثر حجم 120 متر مکعب تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Roma-FEC600VT جنس فایبرگلاس پلی پرواتیلن فشار قوی مقاوم در برابر رطوبت و دمای بالا - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده با حداکثر حجم 112 متر مکعب -  ضد زنگ و ضد خوردگی - سیلیس مورد نیاز : 40 تا 120 کیلوگرم - سایز اتصالات : 1/2 1 اینچ تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Roma-FEC500VT جنس فایبرگلاس پلی پرواتیلن فشار قوی مقاوم در برابر رطوبت و دمای بالا - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده با حداکثر حجم 112 متر مکعب -  ضد زنگ و ضد خوردگی - سیلیس مورد نیاز : 40 تا 120 کیلوگرم - سایز اتصالات : 1/2 1 اینچ تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Roma-FEC450VT جنس فایبرگلاس پلی پرواتیلن فشار قوی مقاوم در برابر رطوبت و دمای بالا - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده با حداکثر حجم 112 متر مکعب -  ضد زنگ و ضد خوردگی - سیلیس مورد نیاز : 40 تا 120 کیلوگرم - سایز اتصالات : 1/2 1 اینچ تماس بگیرید 98
فیلتر شنی IML مدل Roma-FEC400VT جنس فایبرگلاس پلی پرواتیلن فشار قوی مقاوم در برابر رطوبت و دمای بالا - مناسب برای استفاده در استخرهای سرپوشیده با حداکثر حجم 112 متر مکعب -  ضد زنگ و ضد خوردگی - سیلیس مورد نیاز : 40 تا 120 کیلوگرم - سایز اتصالات : 1/2 1 اینچ تماس بگیرید 98

 

برای ثبت نظر وارد اکانت کاربری خود شوید یا در سایت شهر کتاب ارومیه ثبت نام کنید.
  • logo-samandehi

درباره ما

فروشگاه اینترنتی سالم صنعت جهت راهنمایی شما جهت خرید انواع قطعات صنعتی ، عایق ها، سیستم های تصفیه، سیستم های گرمایش و سرمایش و لوازم استخر همواره آماده خدمت می باشد. محصول مورد نظر را میتوانید در محل مربوطه تحویل بگیرید.

مجموعه سالم صنعت با هدف تامین و تجهیز واحد های صنعتی، ادارات ، کارخانجات (در زمینه های آب، گاز، بخار، لوازم مشعل و ابزار دقیق) فعالیت می کند و مفتخریم که در این زمینه خدمات موثری را به اشخاص و شرکت ها ارائه نمائیم.

مجموعه سالم صنعت مفتخر است  تمامی اجناس و ملزومات مورد نیاز تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و تجهیزات آشپزخانه و شیرآلات صنعتی و خانگی مجتمع های تجاری، مسکونی، منزل و محل کار شمارا با قیمت درب کارخانه تحویل شما دهد.

 

 

«اجناس اصل و اورجینال با بهترین کیفیت و گارانتی معتبر»

«در وب سایت سالم صنعت»