جهت مشاوره سریع کلیک کنید

حوله خشک کن آنادایز بورچا BORCHA

 • هزینه باربری به عهده مشتری می باشد
 • حوله خشک کن حمام
  نیاز به لوله کشی دارد
  لوله ای و فلت
  طلایی ، نقره ای ، شامپاین و رزگلد
  نانو و ضد خش
  قابل تبدیل به حوله خشک کن برقی

حوله خشک کن آنادایز بورچا BORCHA

رادیاتورهای حوله ای سری آنادایز و نانو بورچا در انواع مدل های آنادایز طلایی و نقره ای ، طلا شامپاینی و طلا نقره، آنادایز فلت طلا نقره ، فلت طلایی ، لوله ای طلا نقره ، فلت نانو طلایی مات نقره مات و رزگلد مات با 5 سال گارانتی در وب سایت رسمی مجموعه سالم صنعت موجود می باشد.

قابل ذکر است تمام این مدل ها درصورت پسند شما با ثبت سفارش بصورت حوله خشک کن برقی نیز تولید میشوند.

جهت دریافت کاتالوگ بورچا کلیک کنید. دریافت کاتالوگ بورچا

رادیاتور حوله ای آنادایز ضد خش بورچا

رادیاتور حوله ای آنادایز ضد خش بورچا

 

جدول گرمادهی حوله خشک کن های سری آنادایز بورچا 

سایز حوله خشک کن

متراژ گرما دهی

60*50

مناسب فضای 3 تا 3.5 متر

80*50

مناسب فضای 5.5 متر

100*50

مناسب فضای 8 متر

120*50

مناسب فضای 10 متر

140*50

مناسب فضای 12 متر

 

 

نام مشخصات تاریخ قیمت مصرف کننده
ALAG60 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ طلایی - دیواری - سایز 60*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAG80 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ طلایی - دیواری - سایز 80*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAG100 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ طلایی - دیواری - سایز 100*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAG120 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ طلایی - دیواری - سایز 120*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAG140 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ طلایی - دیواری - سایز 140*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAGS60 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ طلانقره - دیواری - سایز 60*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAGS80 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ طلانقره - دیواری - سایز 80*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAGS100 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ طلانقره - دیواری - سایز 100*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAGS120 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ طلانقره - دیواری - سایز 120*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAGS140 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ طلانقره - دیواری - سایز 140*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAS60 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ نقره ای - دیواری - سایز 60*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAS80 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ نقره ای - دیواری - سایز 80*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAS100 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ نقره ای - دیواری - سایز 100*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAS120 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ نقره ای - دیواری - سایز 120*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAS140 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ نقره ای - دیواری - سایز 140*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAFCG60 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - فلت - رنگ کروم طلا- دیواری - سایز 60*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAFCG80 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - فلت - رنگ کروم طلا- دیواری - سایز 80*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAFCG100 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - فلت - رنگ کروم طلا- دیواری - سایز 100*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAFCG120 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - فلت - رنگ کروم طلا- دیواری - سایز 120*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAFCG140 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - فلت - رنگ کروم طلا- دیواری - سایز 140*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAFBG60 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - فلت - رنگ مشکی طلا- دیواری - سایز 60*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAFBG80 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - فلت - رنگ مشکی طلا- دیواری - سایز 80*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAFBG100 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - فلت - رنگ مشکی طلا- دیواری - سایز 100*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAFBG120 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - فلت - رنگ مشکی طلا- دیواری - سایز 120*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAFBG140 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - فلت - رنگ مشکی طلا- دیواری - سایز 140*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAFP60 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - فلت - طرح پارکت- دیواری - سایز 60*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAFP80 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - فلت - طرح پارکت- دیواری - سایز 80*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAFP100 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - فلت - طرح پارکت- دیواری - سایز 100*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAFP120 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - فلت - طرح پارکت- دیواری - سایز 120*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAFP140 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - فلت - طرح پارکت- دیواری - سایز 140*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAFG60 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - فلت - رنگ طلایی- دیواری - سایز 60*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAFG80 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - فلت - رنگ طلایی- دیواری - سایز 80*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAFG100 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - فلت - رنگ طلایی- دیواری - سایز 100*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAFG120 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - فلت - رنگ طلایی- دیواری - سایز 120*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAFG140 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - فلت - رنگ طلایی- دیواری - سایز 140*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALACH60 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ شامپاینی- دیواری - سایز 60*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALACH80 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ شامپاینی- دیواری - سایز 80*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALACH100 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ شامپاینی- دیواری - سایز 100*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALACH120 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ شامپاینی- دیواری - سایز 120*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALACH140 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ شامپاینی- دیواری - سایز 140*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAGCH60 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ طلاشامپاینی- دیواری - سایز 60*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAGCH80 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ طلاشامپاینی- دیواری - سایز 80*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAGCH100 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ طلاشامپاینی- دیواری - سایز 100*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAGCH120 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ طلاشامپاینی- دیواری - سایز 120*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALAGCH140 حوله خشک کن سری آلومینیوم آنادایز - لوله ای - رنگ طلاشامپاینی- دیواری - سایز 140*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید

برای ثبت نظر وارد اکانت کاربری خود شوید یا در سایت شهر کتاب ارومیه ثبت نام کنید.
 • logo-samandehi

درباره ما

فروشگاه اینترنتی سالم صنعت جهت راهنمایی شما جهت خرید انواع قطعات صنعتی ، عایق ها، سیستم های تصفیه، سیستم های گرمایش و سرمایش و لوازم استخر همواره آماده خدمت می باشد. محصول مورد نظر را میتوانید در محل مربوطه تحویل بگیرید.

مجموعه سالم صنعت با هدف تامین و تجهیز واحد های صنعتی، ادارات ، کارخانجات (در زمینه های آب، گاز، بخار، لوازم مشعل و ابزار دقیق) فعالیت می کند و مفتخریم که در این زمینه خدمات موثری را به اشخاص و شرکت ها ارائه نمائیم.

مجموعه سالم صنعت مفتخر است  تمامی اجناس و ملزومات مورد نیاز تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و تجهیزات آشپزخانه و شیرآلات صنعتی و خانگی مجتمع های تجاری، مسکونی، منزل و محل کار شمارا با قیمت درب کارخانه تحویل شما دهد.

 

 

«اجناس اصل و اورجینال با بهترین کیفیت و گارانتی معتبر»

«در وب سایت سالم صنعت»