جهت مشاوره سریع کلیک کنید

حوله خشک کن آلومینیومی بورچا BORCHA

 • هزینه باربری به عهده مشتری می باشد
 • حوله خشک کن حمام
  نیاز به لوله کشی دارد
  لوله ای و فلت
  رنگ سفید و مشکی
  سکو دار و آویز دار
  قابل تبدیل به حوله خشک کن برقی

حوله خشک کن آلومینیومی بورچا BORCHA

رادیاتورهای حوله ای سری آلومینیوم بورچا در انواع مدل های لوله ای آویز دار، فلت سفید و مشکی، لوله ای سکودار، فلت سکو دار و سبک وزن با 5 سال گارانتی در وب سایت رسمی مجموعه سالم صنعت موجود می باشد.

قابل ذکر است تمام این مدل ها درصورت پسند شما با ثبت سفارش بصورت حوله خشک کن برقی نیز تولید میشوند.

 جهت دریافت کاتالوگ بورچا کلیک کنید. دریافت کاتالوگ بورچا

رادیاتور حوله ای آلومینیومی بورچا 

رادیاتور حوله ای آلومینیومی بورچا

جدول گرمادهی حوله خشک کن های سری آلومینیومی بورچا 

سایز حوله خشک کن

متراژ گرما دهی

60*50

مناسب فضای 3 تا 3.5 متر

80*50

مناسب فضای 5.5 متر

100*50

مناسب فضای 8 متر

120*50

مناسب فضای 10 متر

140*50

مناسب فضای 12 متر

 

 

نام مشخصات تاریخ قیمت مصرف کننده
ALE260 حوله خشک کن سری آلومینیوم - سبک وزن ECO2 - لوله ای - دیواری - سایز 60*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALE280 حوله خشک کن سری آلومینیوم - سبک وزن ECO2 - لوله ای - دیواری - سایز 80*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALE2100 حوله خشک کن سری آلومینیوم - سبک وزن ECO2 - لوله ای - دیواری - سایز 100*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALE60 حوله خشک کن سری آلومینیوم - نیمه سنگین ECO - لوله ای - دیواری - سایز 60*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALE80 حوله خشک کن سری آلومینیوم - نیمه سنگین ECO - لوله ای - دیواری - سایز 80*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALE100 حوله خشک کن سری آلومینیوم - نیمه سنگین ECO - لوله ای - دیواری - سایز 100*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALE120 حوله خشک کن سری آلومینیوم - نیمه سنگین ECO - لوله ای - دیواری - سایز 120*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALEX60 حوله خشک کن سری آلومینیوم - سنگین وزن اکسپورت EXPORT - لوله ای - دیواری - سایز 60*50 - ضخامت زیاد باعث طول عمر بیشتر این محصول شده دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALEX80 حوله خشک کن سری آلومینیوم - سنگین وزن اکسپورت EXPORT - لوله ای - دیواری - سایز 80*50 - ضخامت زیاد باعث طول عمر بیشتر این محصول شده دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALEX100 حوله خشک کن سری آلومینیوم - سنگین وزن اکسپورت EXPORT - لوله ای - دیواری - سایز 100*50 - ضخامت زیاد باعث طول عمر بیشتر این محصول شده دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALEX120 حوله خشک کن سری آلومینیوم - سنگین وزن اکسپورت EXPORT - لوله ای - دیواری - سایز 120*50 - ضخامت زیاد باعث طول عمر بیشتر این محصول شده دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALEX140 حوله خشک کن سری آلومینیوم - سنگین وزن اکسپورت EXPORT - لوله ای - دیواری - سایز 140*50 - ضخامت زیاد باعث طول عمر بیشتر این محصول شده دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALP60 حوله خشک کن سری آلومینوم - سکودار لوله ای - دیواری - سایز 60*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALP80 حوله خشک کن سری آلومینوم - سکودار لوله ای - دیواری - سایز 80*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALP100 حوله خشک کن سری آلومینوم - سکودار لوله ای - دیواری - سایز 100*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALP120 حوله خشک کن سری آلومینوم - سکودار لوله ای - دیواری - سایز 120*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALP140 حوله خشک کن سری آلومینوم - سکودار لوله ای - دیواری - سایز 140*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALPF60 حوله خشک کن سری آلومینوم - سکودار فلت - دیواری - سایز 60*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALPF80 حوله خشک کن سری آلومینوم - سکودار فلت - دیواری - سایز 80*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALPF100 حوله خشک کن سری آلومینوم - سکودار فلت - دیواری - سایز 100*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALPF120 حوله خشک کن سری آلومینوم - سکودار فلت - دیواری - سایز 120*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALPF140 حوله خشک کن سری آلومینوم - سکودار فلت - دیواری - سایز 140*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALPE60 حوله خشک کن سری آلومینیوم - سنگین وزن - آویز دار - دیواری - سایز 60*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALPE80 حوله خشک کن سری آلومینیوم - سنگین وزن - آویز دار - دیواری - سایز 80*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALPE100 حوله خشک کن سری آلومینیوم - سنگین وزن - آویز دار - دیواری - سایز 100*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALPE120 حوله خشک کن سری آلومینیوم - سنگین وزن - آویز دار - دیواری - سایز 120*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALPE140 حوله خشک کن سری آلومینیوم - سنگین وزن - آویز دار - دیواری - سایز 140*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALFW60 حوله خشک کن سری آلومینیوم - فلت - رنگ سفید - دیواری - سایز 60*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALFW80 حوله خشک کن سری آلومینیوم - فلت - رنگ سفید - دیواری - سایز 80*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALFW100 حوله خشک کن سری آلومینیوم - فلت - رنگ سفید - دیواری - سایز 100*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALFW120 حوله خشک کن سری آلومینیوم - فلت - رنگ سفید - دیواری - سایز 120*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALFW140 حوله خشک کن سری آلومینیوم - فلت - رنگ سفید - دیواری - سایز 140*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALFS60 حوله خشک کن سری آلومینیوم - فلت - رنگ نقره ای - دیواری - سایز 60*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALFS80 حوله خشک کن سری آلومینیوم - فلت - رنگ نقره ای - دیواری - سایز 80*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALFS100 حوله خشک کن سری آلومینیوم - فلت - رنگ نقره ای - دیواری - سایز 100*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALFS120 حوله خشک کن سری آلومینیوم - فلت - رنگ نقره ای - دیواری - سایز 120*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALFS140 حوله خشک کن سری آلومینیوم - فلت - رنگ نقره ای - دیواری - سایز 140*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALFB60 حوله خشک کن سری آلومینیوم - فلت - رنگ مشکی - دیواری - سایز 60*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALFB80 حوله خشک کن سری آلومینیوم - فلت - رنگ مشکی - دیواری - سایز 80*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALFB100 حوله خشک کن سری آلومینیوم - فلت - رنگ مشکی - دیواری - سایز 100*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALFB120 حوله خشک کن سری آلومینیوم - فلت - رنگ مشکی - دیواری - سایز 120*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALFB140 حوله خشک کن سری آلومینیوم - فلت - رنگ مشکی - دیواری - سایز 140*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALFG60 حوله خشک کن سری آلومینیوم - فلت - رنگ طلایی - دیواری - سایز 60*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALFG80 حوله خشک کن سری آلومینیوم - فلت - رنگ طلایی - دیواری - سایز 80*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALFG100 حوله خشک کن سری آلومینیوم - فلت - رنگ طلایی - دیواری - سایز 100*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALFG120 حوله خشک کن سری آلومینیوم - فلت - رنگ طلایی - دیواری - سایز 120*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALFG140 حوله خشک کن سری آلومینیوم - فلت - رنگ طلایی - دیواری - سایز 140*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALS60 حوله خشک کن سری آلومینیوم - لوله ای - رنگ نقره ای - دیواری - سایز 60*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALS80 حوله خشک کن سری آلومینیوم - لوله ای - رنگ نقره ای - دیواری - سایز 80*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALS100 حوله خشک کن سری آلومینیوم - لوله ای - رنگ نقره ای - دیواری - سایز 100*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALS120 حوله خشک کن سری آلومینیوم - لوله ای - رنگ نقره ای - دیواری - سایز 120*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALS140 حوله خشک کن سری آلومینیوم - لوله ای - رنگ نقره ای - دیواری - سایز 140*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALG60 حوله خشک کن سری آلومینیوم - لوله ای - رنگ طلایی - دیواری - سایز 60*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALG80 حوله خشک کن سری آلومینیوم - لوله ای - رنگ طلایی - دیواری - سایز 80*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALG100 حوله خشک کن سری آلومینیوم - لوله ای - رنگ طلایی - دیواری - سایز 100*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALG120 حوله خشک کن سری آلومینیوم - لوله ای - رنگ طلایی - دیواری - سایز 120*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید
ALG140 حوله خشک کن سری آلومینیوم - لوله ای - رنگ طلایی - دیواری - سایز 140*50 دوشنبه ۱۰ آذر تماس بگیرید

برای ثبت نظر وارد اکانت کاربری خود شوید یا در سایت شهر کتاب ارومیه ثبت نام کنید.
 • logo-samandehi

درباره ما

فروشگاه اینترنتی سالم صنعت جهت راهنمایی شما جهت خرید انواع قطعات صنعتی ، عایق ها، سیستم های تصفیه، سیستم های گرمایش و سرمایش و لوازم استخر همواره آماده خدمت می باشد. محصول مورد نظر را میتوانید در محل مربوطه تحویل بگیرید.

مجموعه سالم صنعت با هدف تامین و تجهیز واحد های صنعتی، ادارات ، کارخانجات (در زمینه های آب، گاز، بخار، لوازم مشعل و ابزار دقیق) فعالیت می کند و مفتخریم که در این زمینه خدمات موثری را به اشخاص و شرکت ها ارائه نمائیم.

مجموعه سالم صنعت مفتخر است  تمامی اجناس و ملزومات مورد نیاز تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و تجهیزات آشپزخانه و شیرآلات صنعتی و خانگی مجتمع های تجاری، مسکونی، منزل و محل کار شمارا با قیمت درب کارخانه تحویل شما دهد.

 

 

«اجناس اصل و اورجینال با بهترین کیفیت و گارانتی معتبر»

«در وب سایت سالم صنعت»